THỦ TỤC XIN VISA TRUNG QUỐC TỔNG HỢP 2024

THỦ TỤC XIN VISA TRUNG QUỐC KHÁCH MIỀN BẮC & MIỀN TRUNG

HỒ SƠ XIN VISA DU LỊCH (L) 15-30 NGÀY

 • Hộ chiếu gốc còn hạn ít nhất 6 tháng, 3 trang thị thực trống
 • 2 ảnh 4×6 yêu cầu chụp gần nhất, chính diện, ảnh màu, phông nền trắng, không đội mũ, không đeo kính, không cười (theo mẫu dưới)
 • Hộ khẩu photo Hoặc xác nhận cư trú bản gốc mẫu CT07, CT08 (nếu hộ chiếu chưa đi nước ngoài, hoặc không có thông tin nơi sinh)
 • Thông tin cá nhân (chi tiết theo mẫu bên dưới)

HỒ SƠ XIN VISA THƯƠNG MẠI (M) 1 LẦN 15 – 30 NGÀY

Phía Trung Quốc

 • Thư mời của đơn vị phía Trung Quốc bản scan, bắt buộc tiếng Trung Quốc.
 • Giấy phép kinh doanh của công ty tại Trung Quốc (bản scan)

Phía Việt Nam

 • Giấy phép kinh doanh của công ty tại Việt Nam bản gốc hoặc bản công chứng (Đối với chủ Doanh nghiệp) hoặc
 • Giấy phép kinh doanh của công ty tại Việt Nam bản photo đóng dấu treo công ty (Đối với nhân viên trong công ty)
 • Quyết định cử đi công tác bản gốc (đối với nhân viên trong công ty)
 • Hộ chiếu gốc còn hạn ít nhất 6 tháng, 3 trang thị thực trống
 • 2 ảnh 4×6 yêu cầu chụp gần nhất, chính diện, ảnh màu, phông nền trắng, không đội mũ, không đeo kính, không cười (theo mẫu dưới)
 • Hộ khẩu photo Hoặc xác nhận cư trú bản gốc mẫu CT07, CT08 (nếu hộ chiếu chưa đi nước ngoài, hoặc không có thông tin nơi sinh)
 • Thông tin cá nhân (chi tiết theo mẫu bên dưới)

HỒ SƠ XIN VISA THƯƠNG MẠI (M) 3 THÁNG 2 LẦN 

Phía Trung Quốc

 • Thư mời của đơn vị phía Trung Quốc bản scan, bắt buộc tiếng Trung Quốc.
 • Giấy phép kinh doanh của công ty tại Trung Quốc (bản scan)

Phía Việt Nam

 • Giấy phép kinh doanh của công ty tại Việt Nam bản gốc hoặc bản công chứng (Đối với chủ Doanh nghiệp) hoặc
 • Giấy phép kinh doanh của công ty tại Việt Nam bản photo đóng dấu treo công ty (Đối với nhân viên trong công ty)
 • Quyết định cử đi công tác bản gốc (đối với nhân viên trong công ty)
 • Hộ chiếu gốc còn hạn ít nhất 6 tháng, 3 trang thị thực trống
 • 2 ảnh 4×6 yêu cầu chụp gần nhất, chính diện, ảnh màu, phông nền trắng, không đội mũ, không đeo kính, không cười (theo mẫu dưới)
 • Hộ khẩu photo Hoặc xác nhận cư trú bản gốc mẫu CT07, CT08 (nếu hộ chiếu chưa đi nước ngoài, hoặc không có thông tin nơi sinh)
 • Thông tin cá nhân (chi tiết theo mẫu bên dưới)

Lưu ý:

 • Khách hàng  được phép lưu trú  30 ngày tùy thuộc vào thư mời

HỒ SƠ XIN VISA THƯƠNG MẠI (M) 6 THÁNG NHIỀU LẦN

Phía Trung Quốc

 • Thư mời của đơn vị phía Trung Quốc bản scan, bắt buộc tiếng Trung Quốc.
 • Giấy phép kinh doanh của công ty tại Trung Quốc (bản scan)

Phía Việt Nam

 • Giấy phép kinh doanh của công ty tại Việt Nam bản gốc hoặc bản công chứng (Đối với chủ Doanh nghiệp) hoặc
 • Giấy phép kinh doanh của công ty tại Việt Nam bản photo đóng dấu treo công ty (Đối với nhân viên trong công ty)
 • Quyết định cử đi công tác bản gốc (đối với nhân viên trong công ty)
 • Hộ chiếu gốc còn hạn ít nhất 6 tháng, 3 trang thị thực trống
 • 2 ảnh 4×6 yêu cầu chụp gần nhất, chính diện, ảnh màu, phông nền trắng, không đội mũ, không đeo kính, không cười (theo mẫu dưới)
 • Hộ khẩu photo Hoặc xác nhận cư trú bản gốc mẫu CT07, CT08 (nếu hộ chiếu chưa đi nước ngoài, hoặc không có thông tin nơi sinh)
 • Thông tin cá nhân (chi tiết theo mẫu bên dưới)

Lưu ý:

 • Điều kiện xin Visa 6 tháng : Khách hàng có Visa Thương mại (M) ít nhất 2 lần
 • Khách hàng  được phép lưu trú  30 ngày tùy thuộc vào thư mời

HỒ SƠ XIN VISA THƯƠNG MẠI (M) 1 NĂM NHIỀU LẦN

Phía Trung Quốc

 • Thư mời của đơn vị phía Trung Quốc bản scan, bắt buộc tiếng Trung Quốc.
 • Giấy phép kinh doanh của công ty tại Trung Quốc (bản scan)

Phía Việt Nam

 • Giấy phép kinh doanh của công ty tại Việt Nam bản gốc hoặc bản công chứng (Đối với chủ Doanh nghiệp) hoặc
 • Giấy phép kinh doanh của công ty tại Việt Nam bản photo đóng dấu treo công ty (Đối với nhân viên trong công ty)
 • Quyết định cử đi công tác bản gốc (đối với nhân viên trong công ty)
 • Hộ chiếu gốc còn hạn ít nhất 6 tháng, 3 trang thị thực trống
 • 2 ảnh 4×6 yêu cầu chụp gần nhất, chính diện, ảnh màu, phông nền trắng, không đội mũ, không đeo kính, không cười (theo mẫu dưới)
 • Hộ khẩu photo Hoặc xác nhận cư trú bản gốc mẫu CT07, CT08 (nếu hộ chiếu chưa đi nước ngoài, hoặc không có thông tin nơi sinh)
 • Thông tin cá nhân (chi tiết theo mẫu bên dưới)

Lưu ý:

 • Điều kiện xin Visa 1 năm: Khách hàng có Visa (M) 6 tháng nhiều lần
 • Khách hàng  được phép lưu trú  30 ngày tùy thuộc vào thư mời

HỒ SƠ XIN VISA THĂM THÂN (Q1 hoăc Q2)

 • Hộ chiếu: Thời hạn còn ít nhất 6 tháng kể từ ngày nộp đơn, ít nhất 3 trang thị thực còn trống
 • 2 ảnh 4×6 yêu cầu chụp gần nhất, chính diện, ảnh màu, phông nền trắng, không đội mũ, không đeo kính, không cười
 • Hộ khẩu photo Hoặc xác nhận cư trú bản gốc mẫu CT07, CT08 (nếu hộ chiếu chưa đi nước ngoài, hoặc không có thông tin nơi sinh)
 • Thông tin cá nhân (chi tiết theo mẫu bên dưới)
 • Đăng ký kết hôn bản gốc + thư mời của chồng hoặc vợ (theo mẫu PHM TRAVEL cung cấp)
 • Chứng minh thư, mặt hộ chiếu của chồng hoặc của vợ bên Trung Quốc (bản scan)

Lưu ý:

 • Visa Q1: Trong vòng 30 ngày kể từ  ngày nhập cảnh, khách hàng cần đến cơ quan có thẩm quyền để gia hạn thị thực từ 6 tháng – 2 năm
 • Visa Q2: Được phép lưu trú theo thời hạn Visa, tuy nhiên không quá 180 ngày.

HỒ SƠ XIN VISA KẾT HÔN (S2)

 • Hộ chiếu: Thời hạn còn ít nhất 6 tháng kể từ ngày nộp đơn, ít nhất 3 trang thị thực còn trống
 • 2 ảnh 4×6 yêu cầu chụp gần nhất, chính diện, ảnh màu, phông nền trắng, không đội mũ, không đeo kính, không cười
 • Hộ khẩu photo Hoặc xác nhận cư trú bản gốc mẫu CT07, CT08 (nếu hộ chiếu chưa đi nước ngoài, hoặc không có thông tin nơi sinh)
 • Thông tin cá nhân (chi tiết theo mẫu bên dưới)
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bản gốc UBND xã/ phường cấp
 • Chứng minh thư, mặt hộ chiếu của chồng hoặc của vợ bên Trung Quốc (bản scan)

Lưu ý:

 • Visa S2: Trong vòng 30 ngày kể từ  ngày nhập cảnh, khách hàng cần đến cơ quan có thẩm quyền để gia hạn thị thực từ 6 tháng – 2 năm

HỘ KHẨU/ NƠI SINH ÁP DỤNG NỘP HỒ SƠ TẠI MIỀN BẮC/ MIỀN TRUNG

 • Các tỉnh thành áp dụng nộp hồ sơ tại Hà Nội:

Cá nhân có hộ khẩu từ tỉnh Quảng Trị đổ ra Bắc. Danh sách chi tiết 30 tỉnh thành

 • Các tỉnh thành áp dụng nộp hồ sơ tại Đà Nẵng:

          Cá nhân có hộ khẩu miền Trung từ tỉnh Quảng Trị đến Phú Yên. Danh sách chi tiết 6 tỉnh thành

THỦ TỤC XIN VISA TRUNG QUỐC KHÁCH MIỀN NAM

HỒ SƠ XIN VISA DU LỊCH (L) 30 NGÀY

 • Hộ chiếu: Thời hạn còn ít nhất 6 tháng kể từ ngày nộp đơn, ít nhất 3 trang thị thực còn trống
 • 2 ảnh 4×6 yêu cầu chụp gần nhất, chính diện, ảnh màu, phông nền trắng, không đội mũ, không đeo kính, không cười (theo mẫu dưới)
 • Sổ hộ khẩu sao y công chứng trên giấy A4, không cắt nhỏ.
 • Nếu không còn SHK thì cần xin xác nhận cư trú bản gốc mẫu CT07/ CT08
 • Thông tin cá nhân (chi tiết theo mẫu bên dưới)
 • CCCD/CMT sao y công chứng trên giấy A4, không cắt nhỏ
 • Xác nhận số dư ngân hàng tối thiểu 100 triệu hoặc Xác nhận việc làm + Đơn xin nghỉ phép

HỒ SƠ XIN VISA THƯƠNG MẠI (M) 1 LẦN 15 – 30 NGÀY

Phía Trung Quốc

 • Thư mời bằng tiếng Trung( bản scan) – trong thư mời phải có phần chi phí công ty nào trả
 • Giấy phép kinh doanh của công ty tại Trung Quốc (bản scan)

Phía Việt Nam

 • Giấy phép kinh doanh của công ty tại Việt Nam bản gốc hoặc bản công chứng (Đối với chủ Doanh nghiệp) hoặc
 • Giấy phép kinh doanh của công ty tại Việt Nam bản photo đóng dấu treo công ty (Đối với nhân viên trong công ty)
 • Quyết định cử đi công tác bản gốc (đối với nhân viên trong công ty)
 • Hộ chiếu: Thời hạn còn ít nhất 6 tháng kể từ ngày nộp đơn, ít nhất 3 trang thị thực còn trống
 • 2 ảnh 4×6 yêu cầu chụp gần nhất, chính diện, ảnh màu, phông nền trắng, không đội mũ, không đeo kính, không cười (theo mẫu dưới)
 • Sổ hộ khẩu sao y công chứng trên giấy A4, không cắt nhỏ. Nếu không còn SHK thì cần xin xác nhận cư trú bản gốc mẫu CT07/ CT08
 • Thông tin cá nhân (chi tiết theo mẫu bên dưới)
 • CCCD/CMT sao y công chứng trên giấy A4, không cắt nhỏ

HỘ KHẨU/ NƠI SINH ÁP DỤNG NỘP HỒ SƠ TẠI MIỀN NAM

Các tỉnh thành áp dụng nộp hồ sơ tại TP HCM: Cá nhân có hộ khẩu từ Phú Yên đổ vào Nam 

Danh sách chi tiết 27 tỉnh thành

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN CẦN CUNG CẤP KHI XIN VISA TRUNG QUỐC

 • Họ tên:…………………………………………………………….. Số điện thoại………………………………………….
 • Họ tên Vợ/ Chồng:………………………………………………. Ngày tháng năm sinh……………………………..
 • Họ tên bố đẻ:……………………………………………………… Ngày tháng năm sinh ……………………………..
 • Họ tên mẹ đẻ……………………………………………………… Ngày tháng năm sinh ……………………………..
 • Họ tên con ………………………………………………………… Ngày tháng năm sinh ……………………………..
 • Họ tên người liên hệ khẩn cấp …………………………….. Số điện thoại………………………………………….
 • Địa chỉ tạm trú :………………………………………………………………………………………………………………….
 • Tình trạng hôn nhân:…………………………………………………………………………………………………………..
 • Tên cơ quan, đơn vị công tác ( nếu có)………………………………………………………………………………….
 • Địa chỉ:……………………………………………………………………………..Số điện thoại…………………………….
 • Thời gian dự kiến đi Trung Quốc  Từ ngày……………………………..Đến ngày…………………………………

MẪU ẢNH THẺ XIN VISA TRUNG QUỐC ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Bạn cần hỗ trợ về thông tin ?

Liên hệ ngay với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *